Yarışma

KATILIM KOŞULLARI

* https://www.instagram.com/evimdergisi üzerinden gerçekleşecek bu yarışma 16.04.2018 – 18.04.2018 tarihlerinde Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (“DB”) tarafından düzenlenmektedir.

* Yarışma sonucunda bir kişi, Mantar Tabure kazanacaktır.

* Çekilişe hak kazanmak için katılımcıların Evim Instagram sayfasını beğenmeleri, yarışma postunun altına 3 arkadaşını yorumda etiketlemeleri gerekmektedir.

* Yarışma 3 gün sürecektir.

* Evim Instagram sayfasını takip eden, yarışma postunun altına yorum olarak 3 arkadaşını ve @evimdergisi’ni etiketleyen herkes yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.

* Yarışma sonucu Instagram.com/evimdergisi 19 Nisan 2018 Perşembe günü duyurulacaktır.

* Tüm katılımcıların sadece 1 kez katılma hakkı vardır.

* Yarışmaya katılanlar arasından yapılan çekilişle bir kişi, Mantar Tabure kazanacaktır.

* Instagram profilleri gizli (protected) olan katılımcıların, yarışmaya katılım için profil ayarlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınamayacaktır.

* Yarışma sonunda kazanan kişi ile Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanan kişiden istenecek ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, kampanya katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcı herhangi bir hak iddia edemez.

* Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.

* Kampanyaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.

* Kampanyaya Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

* 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.

* Kampanyaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.

* Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.

* Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

* Yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb…) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

* Kampanya sonucunda kazanan katılımcı, isminin Evim Dergisi Web Sitesi ve Instagram sayfası aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.

* Kampanya’ya katılanlar işbu Kampanya Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. kampanya Katılım Koşulları’na uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

* Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. her türlü kayıtları esas alınacaktır.

* Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından yapılacaktır. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

* Koşullar ve Kurallar’ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

* DB, önceden belirtmeksizin kampanyayı durdurma ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

* Bir kişi uygulamaya birden çok katılabilir, bir kişi birden fazla hediye kazanamaz.

* 6698 sayılı Kişisel. Verilerin Korunması Kanunu kapsamında DB ve altlarındaki markalar tarafından düzenlenen çekilişte yarışmacı olmak için aktardığınız kişisel verileriniz; çekilişin düzenlenmesi, yönetimi, sonuçlandırılması, ödüllerin belirlenmesi, ödül veya diğer avantajların yarışmacılara ulaştırılması, yarışmanın sonuçları ve yarışma süreci ile ilgili katılımcılar ile iletişime geçme, DB tarafından diğer yarışmalar için istatiksel veriler oluşturma amaçları ile işlenmektedir. DB ve altlarındaki markalar veri sorumlusu sıfatıyla yarışmaya katılacak olan kişilerin kişisel verilerini elektronik ortamda toplamaktadır. Toplanan katılımcılara ait kişisel veriler DB tarafından işlenmekte olup yarışmanın işbu çekiliş kuralları ve kullanım şartlarına göre kazananları belirlenmekte ve sadece söz konusu ilgili kişilere ait kişisel veriler ödül kapsamında DB ve altlarındaki markalar’a aktarılmaktadır.

* DB ve altlarındaki markalar ve grup şirketlerine aktarılan kişisel veriler sadece işbu çekiliş kapsamında işlenmekte olup yarışmanın düzenlenmesi veya organizasyonu kapsamında diğer 3. kişilere aktarılabilir.

* Çekilişin sona ermesi, veya işbu yarışma kurallarının veya ilgili T.C. Kanun ve mevzuatına herhangi bir aykırılığın DB ve altlarındaki markalar tarafından tespit edilmesi halleri de dahil olmak üzere ödüllerin dağıtılmasından sonra mevzuatsal olarak saklanması gerekmeyen katılımcılara ait kişisel veriler 6 (Altı) ay sonra DB ve altlarındaki markalar ve yarışma kapsamında aktarılan 3. kişilerin veri tabanlarından silinir.

* Yarışmacılar 27. maddede anılan 6 (altı) aylık süre içerisinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirler. Söz konusu talebin yapılması ile DB ve altlarındaki markalar’ı anılan kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi yükümlülüğü doğmaz.

* DB ve altlarındaki markalar yarışmacılara ait kişisel verileri anonimleştirerek veri tabanlarında muhafaza etme hakları saklıdır.

* DB, katılımcılarının kişisel bilgilerin gizli tutulması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen gerekli tedbirleri almaktadır. DB’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen sisteme düzenlenecek saldırılar sonucunda bu bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde DB, durumu İlgili Kişi’ sine ve Kişisel Verileri Koruma Kurul’una gerekli bildirimleri yapar.