Tapu devir işlemleri nasıl yapılır? Aile içi, miras, vefa hakkı

Son güncelleme:

Tapu devir işlemleri nasıl yapılır? Tapu devir işlemleri ile ilgili sıklıkla merak edilen konuların detaylarını TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu anlattı.

TAPU DEVİR NEDİR?

Öncelikle tapu devir nedir? sorusunu yanıtlayalım: Tapu devir, konut, arsa, arazi ya da iş yeri gibi herhangi bir taşınmaza ait kullanım hakkının eski sahibinden yeni sahibine resmi belgeler üzerinde geçişi ve kayıt altına alınmasıdır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Tapu nasıl alınır, satılır? İşte adım adım yapılacak işlemler

BİRİNCİ DERECE YAKINA TAPU DEVRİ NASIL YAPILIR?

Tapu devir işlemleri nasıl yapılır
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu

Aile içi tapu devri çoğunlukla miras ve benzeri hallerde eşe tapu devri ya da babadan çocuğa tapu devri şeklinde gerçekleşiyor. Aile içi tapu devri, gerçek bir satış sürecine sahip olabileceği gibi kişiler arasında bedelsiz tapu devri şeklinde de (bağış ya da hibe) gerçekleşebilir. 

Bedelsiz tapu devrinde ödenen harçlar, normal satış sürecine göre çok daha fazla olduğundan gayrimenkul devri sırasında satış daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Böylece, aile içi taşınmaz satışı üçüncü bir kişiye satış yapar gibi gerçekleştirilebilir. Aile içi tapu devri gereken belgeler listesi aşağıdaki gibidir:

 • Tapunun aslı 
 • 1 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanının aslı ve sureti
 • İlgili belediyeden talep edilen “Vergi borcu yoktur” yazısı ve emlak rayiç bedel yazısı
 • Söz konusu gayrimenkul konut ise Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
 • İşlem için gerekli harçların da satış anından önce ödendiğine dair dekontların da yanınızda bulunması faydalı olur

AİLE İÇİ TAPU DEVİR MASRAFLARI 2021 NE KADAR?

Tapu devir ücreti, diğer bir adı ile tapu harcı, devri gerçekleşecek olan taşınmazın tapu dairesinde gösterilen değerinin %4’ü olacak şekilde hesap edilir. Söz konusu %4’lük pay ise alıcı ve satıcı arasında %2 olacak şekilde paylaştırılır. Alıcı ve satıcı kendi aralarında anlaşarak tapu devir ücretini farklı oranlarda da paylaşabilir. Hesaplanan %4 oranındaki bedelin yanında döner sermaye bedeli de ödenir. 

MİRAS KALAN EVİN SATIŞI NASIL YAPILIR?

Miras kalan gayrimenkulün satışını gerçekleştirmeden önce miras intikalinin yapılması gerekmektedir. Mirasın intikali, miras kalan mülk ve borçların varislere geçişi işlemidir. Bu işlem için öncelikle Sulh Hukuk Mahkemesi veya noterden veraset belgesi alınmalıdır. Veraset belgesi, kişinin varis olduğunu ispat eden bir belgedir. Bu belge alındıktan sonra varislerden biri, tamamı ya da yasal temsilcileri tapu müdürlüğüne başvurmalı ve aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidir:

 • Varis ya da temsilcisine ait nüfus cüzdanı
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Gayrimenkulün tapu senedi
 • Söz konusu gayrimenkul konut ise Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
 • Veraset belgesi
 • Varisler başkası tarafından temsil ediliyorsa vekaletname
 • İlgli Belediyesinden alınmış Emlak Beyan Değeri 
 • İşlem için gerekli harçların da satış anından önce ödendiğine dair dekontların da yanınızda bulunması faydalı olur

Mirasın intikali gerçekleştikten sonra varisler arasında görüş birliği sağlanarak, varsa satış işlemi gerçekleştirilebilir. 

GERİ ALIM (VEFA) HAKKI NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

Bir gayrimenkulü satın alma hakkının öncelikli olarak eski sahibine verilmesine vefa hakkı denir. Geri alım hakkı olarak da bilinen bu uygulama, eski sahibinin gayrimenkulü tekrar satın alma hakkını saklı tutmasını sağlar. Banka kredisini ödemekte zorluk yaşayan kişiler vefa hakkının kurulmasını talep edebiliyor. Geri alım hakkı, satış işlemleri sırasında ya da sonrasında, noter aracılığıyla düzenlenen sözleşme ile 10 yıl geçerli oluyor.

Tapu devir işlemleri nasıl yapılır? sorusunun detayları bu şekilde. Aşağıdaki yazılarımız da ilginizi çekebilir.

NOTERDEN TAPU DEVRİ YAPILABİLECEK

TBMM’de yapılması planlanan düzenlemeler ile ev alım satımlarında tapu dairelerinde yapılan devir işlemleri noterlerde de gerçekleştirilebilecek. 

Yeni düzenleme hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay “Böylelikle noterler, tapu devirlerine aracılık edebilecek, yaptıkları işlemler tapu siciline işlenecek. Normalde tapu işlemleri online randevu alındıktan sonra tapu dairelerinde yapılıyordu ancak yeni düzenlemeyle birlikte otomobil satışlarında olduğu gibi noterlerde gerçekleşebilecek. Bu hem alıcılar hem de satıcılar için kolaylık” diye konuştu.

Sıfır ve 2. el ev almanın farkı, avantajları ve dezavantajları