Konutta KDV düzenlemesi nedir? Uzmandan A’dan Z’ye tüm detaylar

Son güncelleme:

Konutta KDV düzenlemesi nedir? Bu düzenleme neleri kapsıyor? Düzenlemeden sonra konut ve arsa satışlarında düşüş ya da artış olur mu? KDV düzenlemesinin avantajları ve dezavantajları neler olacak? Konut ya da arsa alırken nelere dikkat etmek gerekecek? Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı kaç olacak? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, www.evimdergisi.com.tr için yanıtladı.

KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ NEDİR?

Konut teslimlerinde KDV oranının sadeleştirilmesi ile ilgili bir düzenleme söz konusudur. Bu karar öncesinde konut teslimlerinde KDV oranı büyükşehir belediyesi sınırlarında olup olmamasına, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki arsanın belediye emlak rayiç değerine, inşaatın lüks ya da birinci sınıf olmasına bağlı olarak farklı değişkenlere bakılarak belirleniyordu. 150 m2’ye kadar olan konutlar için bu değişkenlere bağlı olarak %1 ve %8 oranları söz konusu olabiliyordu. Eski uygulamayı anlatan özet tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.

KONUTTA KDV ORANI
Net Alanı 150 m2 ve Üzeri Konutlarda18%
Net Alanı 150 m2‘ye Kadar Konutlarda */**
01.01.2013 Tarihine Kadar Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda1%
01.01.2013-31.12.2016 Tarihlerinde Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda 499 TL’ ye kadar ise1%
Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte500 – 999 TL ise8%
Emlak Vergisi Yönünden Arsa Birim m2 Rayiç Değeri1.000 TL ve üzeri18%
01.01.2017 Tarihi İtibariyle Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda 1.000 TL’ye kadar ise1%
Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte1.000-2.000 TL ise8%
Emlak Vergisi Yönünden Arsa Birim m2 Rayiç Değeri2.000 TL üzeri18%
*Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki illerde yer alan lüks veya birinci sınıf inşaatlarda geçerlidir. Diğer illerde ve 2. ve 3. sınıf basit inşaatlarda, konutun net alanı 150 m2‘ nin altında ise KDV oranı %1’ dir.
** 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki konutlarda KDV oranı %1’dir. 

Yeni KDV düzenlemesi ile birlikte KDV’de sadeleştirmeye gidilerek net alanı 150 m2 altındaki konutlar için %8 sabit KDV oranı getirilmiştir.

Net alanı 150 m2 üzerindeki konut teslimleri için ise 150 m2’ye kadar olan alan için %8, üzerindeki alan için %18 KDV uygulaması 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

6306 sayılı kanun kapsamında yapılan inşaat projelerinde ise 150 m2’ye kadar olan konutlar için %1 KDV uygulaması devam edecektir. Bu kararın yürürlük tarihinden önce alınmış yapı ruhsatları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihale edilmiş işlerde eski tarife uygulamaya devam edileceği yine kararnamede yazan diğer bir detaydır.

KDV DÜZENLEMESİNDEN SONRA KONUT VE ARSA SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ YA DA ARTIŞ OLUR MU?

konutta kdv düzenlemesi

Konutta KDV düzenlemesi ile birlikte avantaj daha çok konut tarafında net alanı 150 m2’yi geçen konutlar için söz konusu olabilecektir. Nitekim 150 m2 üzerindeki konutlar için KDV oranında bir indirim söz konusudur. Ancak 150 m2’ye kadar olan konutlar için böyle bir avantajdan bahsetmek doğru olmaz. 

Arsa ve arazi teslimlerinde ise KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir. Bu durum daha çok arsa ve arazi yatırımı yapanlar için bir avantaj oluşturacaktır. Özellikle geliştirme ve inşaat sektöründeki tüzel kişiler için olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. 

AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELER OLACAK?

Arsa ve arazi teslimleri için tamamen KDV indirimi yönünde bir avantaj olarak değerlendirilmelidir. Konut tarafında ise net alanı 150 m2 üzerindeki konutlar için daha hakkaniyetli bir KDV hesabı olacağı için avantaj olarak değerlendirmek doğru olur. Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlarda ise %1’e tabii olabilecek bazı konutlar yeni düzenleme ile ilerleyen dönemde %8’e tabii olacaktır. 

KONUT YA DA ARSA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKECEK?

Konut teslimleri deyince ilk el alımlardan bahsedildiğini hatırlamak gerekir. Bir geliştirici firma bir arsa üzerinde konut projesi geliştirdi ve proje sonunda konutları teslim ederken ev sahiplerine fatura ile teslim etmesi gerekecektir. Bu faturalardaki oranların hangi uygulamayı esas alarak kesildiğine bakılması faydalı olur.

1 Nisan 2022 tarihinden önce alınmış yapı ruhsatları ve kamu tarafından ihale edilmiş projelerde eski uygulama devam ediyor olacağı için bu hususa dikkat etmekte fayda olacaktır.

Arsa teslimlerinde ise daha çok gayrimenkul geliştirme ve inşaat firmalarının hedeflendiğini anlıyoruz. Tüzel kişiler arasındaki satışlarda KDV söz konusu olacağı için özelikle şirketler arasındaki inşaat sözleşmeleri ve arsa satışları için olumlu olacaktır.

BÜYÜKŞEHİR KDV UYGULAMASI KALDIRILIYOR MU?

Evet, yeni düzenleme ile birlikte konutun bulunduğu arsanın büyükşehir belediyesi sınırlarında bulunup bulunmaması artık önemli olmayacaktır.

ARSA VE ARAZİ TESLİMLERİNDE KDV ORANI KAÇ OLACAK?

Yeni düzenleme ile arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18’den %8 ‘e indirilmiş olup yürürlüğe giriş tarihi 1 Nisan 2022 olacaktır.

Konutta KDV düzenlemesi ile ilgili detaylar bu şekilde. Merak ettiğiniz soruları yorumlardan iletebilirsiniz.

Tapu devir işlemleri nasıl yapılır? Aile içi, miras, vefa hakkı

İstanbul’da konut fiyatlarının en çok arttığı 20 ilçe

Kentsel dönüşüm nedir?