Kentsel dönüşümde kiracının ve ev sahibinin alabileceği yardımlar

Kentsel dönüşümde kiracının ve ev sahibinin alabileceği yardımlar nelerdir? Nasıl alınır?

Kentsel dönüşümde kiracının ve ev sahibinin alabileceği yardımlar nelerdir? Başvurular nasıl yapılır? Kira yardımı ne kadar? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Kentsel Dönüşüm Başkanlığının 2024 yılı için yayınladığı klavuza gelin yakından bakalım.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre afet bölgesinde bulunan gayrimenkuller, kentsel dönüşüm sürecine dahil edilerek yıkılıp yeniden yapılmaktadır. Yeniden yapılanma sürecinde gayrimenkul sahipleri ve kiracıların mağdur olmaması için kentsel dönüşüm kira desteği sağlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm kira desteği, en fazla 18 ay süreyle verilmekte olup, gayrimenkul sahiplerinin ya da kiracıların taşınma masraflarını karşılayabilmeleri için kira desteğinin 5 aylık kısmı peşin olarak ödenebilmektedir.

Kira desteği miktarı, şehre ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranına bağlı olarak yıllara göre hesaplanmaktadır. Gayrimenkul sahipleri ve kiracılar, kentsel dönüşüm kira desteğinden faydalanabilmek için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadır.

Detaylar için tıklayın: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Bu yazımızdan diğer detaylara da ulaşabilirsiniz: Kentsel dönüşümde ev sahibinin ve kiracının hakları nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ne Kadar?

Kentsel dönüşümde kiracının ve ev sahibinin alabileceği yardımlar

2024 Yılı İl Bazlı Kira Yardımı Tutatları

İstanbul:

MALİK (AYLIK) – 5.500,00

KİRACI (DEFATEN) – 11.000,00

SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN) – 27.500,00

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir:

MALİK (AYLIK) – 4.500,00

KİRACI (DEFATEN) – 9.000,00

SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN) – 22.500,00

Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van:

MALİK (AYLIK) – 3.750,00

KİRACI (DEFATEN) – 7.500,00

SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN) – 18.750,00

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin,Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars,Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat,Tunceli, Uşak,Yalova, Yozgat, Zonguldak:

MALİK (AYLIK) – 3.000,00

KİRACI (DEFATEN) – 6.000,00

SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (DEFATEN) – 15.000,00

Ev Sahibinin Kira Yardımı Alması İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Kentsel dönüşüm kira yardımını almak için gereken belgeler, başvuran kişinin gayrimenkul sahibi ya da kiracı olmasına göre değişir. Kiracıların ibraz etmesi gereken belgeler de konut ya da iş yeri kiracısı olma durumuna göre farklılık gösterir.

Gayrimenkul sahibinin kentsel dönüşüm kira yardımı alması için gerekli evraklar şu şekilde:

 • Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi
 • Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir. Fatura gösterilemediği takdirde kira yardımı alınacak bölümün kime ait olduğunu gösteren emlak vergi beyannamesi alınmalıdır. İlgili belediyeden alınabilecek bu belgenin yetkili amir tarafından imzalanmış ve mühürlü olması gerekir.

Kira yardımı almak isteyen gayrimenkul sahibinin bir temsilci ile başvurması durumunda şu belgeleri de teslim etmesi gerekir:

 • Vekaletname aslı ve fotokopisi
 • Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması gerekir.

Kiracının Kira Yardımı Alması İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Kentsel dönüşüm alanındaki konutlarda kiracı olarak yaşayan kişiler de kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilirler. Bu yardımın miktarı, konutun bulunduğu şehirdeki kira ortalamaları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kiracıların kentsel dönüşüm kira desteğinden yararlanabilmeleri için sunmaları gereken belgeler şunlardır:

 • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • Kiracının adına kayıtlı son 3 aya ait su, elektrik veya doğal gaz faturasının aslı ya da nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneği
 • Gayrimenkulün riskli olduğunu belirten raporun fotokopisi
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası veya Halkbankası olmasını tercih etmektedir.)

Kira Yardımı Ödemeleri Nasıl Alınır?

Kira yardımı ödemlerinin başlatılması

MADDE 10 – (1) Kira yardımı başvurularının Müdürlük/Belediye tarafından incelenerek uygun bulunması halinde;

a) Müdürlük ve Belediye tarafından A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden kira yardımı girişleri yapılacaktır.

b) Konut/işyeri maliklerine Bakan Olur’una göre belirlenen tutarda ve (18) ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

c) Konut/işyerinde kiracı olarak ikamet edenlere, yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (2) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

ç) Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (5) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

Kira Yardımı Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 9’a göre, kira yardımı başvurularında şu hususlara dikkat edilmelidir:

 1. Vekâletname ile yapılan başvurularda belirli ibarelerin bulunması gereklidir.
 2. Kısıtlılar ve 18 yaşından küçük çocuklar adına başvurular, mahkeme kararı veya velileri tarafından yapılmalıdır.
 3. Hisseli bağımsız bölümler için her hak sahibi için ayrı başvuru dilekçesi alınmalıdır.
 4. Başvuru dilekçelerinde gerekli kişisel bilgilerin yanı sıra Ziraat Bankası hesap numarası ve imzanın bulunması gerekmektedir.
 5. Belgeler asıl veya fotokopi olarak alınacak ve işlem yapan personel tarafından onaylanacaktır.
 6. Bağımsız bölümü belirlenemeyen arsa paylı tapular için belirli belgeler istenecektir.
 7. Adres bilgileri ve diğer belgelerdeki bilgilerin uyumlu olması gerekmektedir.
 8. Arsa paylı tapularda bağımsız bölüm numaralarının gösterilmesi önemlidir.
 9. Kira yardımı için gerekli belgelerin temin edilmemesi durumunda, başvurunun kabul edilerek eksik evrakın tamamlanması sağlanacaktır.
 10. Elbirliği mülkiyeti olan taşınmazlarda maliklere hisseleri oranında kira yardımı yapılacaktır.
 11. Aynı bağımsız bölüm üzerinde hissedarlar, kira yardımı haklarını noterden muvafakatname/feragatname ile diğer hissedarlara devredebilirler.
 12. Kira yardımı başvurusunda, tapunun vefat eden aile bireylerinden birine ait olması durumunda, mirasçılık belgesiyle tespit edilen başvuru sahipleri, diğer şartları sağladıkları takdirde mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında kira yardımından faydalanabilirler.
 13. Tüzel kişiliği sonlandırılamamış konut yapı kooperatiflerinde bağımsız bölüm tapuları olmadığı için, kooperatif ortaklar defteri örneği ve hak sahipleri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz veya telefon/internet faturası gibi belgelerle başvuru yapılabilir.
 14. Apartman görevlisi olarak ikamet edenler, bu durumu belgelendirdikleri takdirde kira yardımından kiracı olarak faydalanabilirler. Ancak, Risk Tespit Raporu’nda apartman görevlisi dairesinin görünmemesi halinde, raporu düzenleyen kuruluş tarafından düzeltilerek başvuru yapılabilir.

Kira Yardımı Ödemelerinin Başlatılması

Madde 10’a göre, kira yardımı ödemelerinin başlatılması şu şekildedir:

Kira yardımı başvuruları uygun bulunduğunda:

a) Müdürlük veya Belediye tarafından A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden kira yardımı girişleri yapılacaktır.

b) Konut veya işyeri maliklerine belirlenen tutarda ve 18 ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

c) Konut veya işyerinde kiracı olarak ikamet edenlere, ilgili ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, aylık kira yardımı tek seferde ödenecektir.

ç) Konut veya işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere de aynı şekilde yapının bulunduğu ildeki malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, aylık kira yardımı tek seferde ödenecektir.