Kentsel dönüşümde ev sahibinin ve kiracının hakları nelerdir?

Ev sahiplerine ve kiracılara, kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde, riskli grup içerisinde yer aldıkları durumda devlet tarafından çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Bu seçenekler şunlardır:

İnşaatı devam eden proje alanı içinde bir daire sunma, hazır bulunan projelerden daire temin etme veya projeye bağlı olarak daireyi kabul etmeyenlere fiyat teklifi sunma bunlardan bazıları.

Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Hakları Nelerdir?

Kira Yardımı: Kentsel dönüşüme dahil edilen riskli alanlarda bulunan ve bu alanlardaki riskli yapıların sahiplerine, kira yardımı yapılmaktadır. Devlet desteği kapsamında konut sahiplerine 18 ay boyunca kira yardımı sağlanmaktadır. Verilen kira destekleri şehirler ve büyükşehirlere göre farklı oranlarda sağlanmaktadır. Ancak kira yardımının yapılabilmesi için hak sahibinin o taşınmazda ikamet etmesi gerekmektedir. Yani hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce o yapıda oturuyor olması gerekmektedir.

Aynı zamanda kiracıya da kira yardımı yapılmaktadır. Yıkılacak yapıda oturan kiracının kira yardımı alabilmesi için izlemesi gereken adımları aşağıdaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Detaylar: Kentsel dönüşümde kiracının ve ev sahibinin alabileceği yardımlar nelerdir? Nasıl alınır?

Nakliye Desteği: Dönüşüm destekleri kapsamında sunulan kira yardımına ek olarak, konut sahiplerinin taşınabilmesi için nakliye masrafları da karşılanmaktadır. Hak sahipleri nakliye konusunda talep ettikleri desteği T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına doğrudan yapabilirler ve gerekli evrakları vererek destek alabilirler.

Konut Kredisi Desteği: Devlet bankaları ve anlaşma yapılan özel bankalar aracılığıyla konut sahiplerine veya kiracılara konut kredisi imkanları sunulmaktadır. Kentsel dönüşümde riskli yapılar grubunda olan gayrimenkul sahipleri, gerekli evrakların tamamlanması ve başvuru onayı ile birlikte konut kredisi imkanlarından yararlanabilmektedirler.

Eğer kentsel dönüşüme dahil edilen yapıda kiracı bulunuyorsa ve bu kiracı bahsedilen konutta bir yıldan uzun süredir ikamet ediyorsa, kiracı da aynı haktan yararlanabilir. Konut kredisi imkanlarından faydalanarak, yeni konutun satın alımı için destek sağlanabilir.

Alan İnşası Hakkı: Kentsel dönüşümde mülk sahiplerine, kendi özel arazilerinde inşaat yapma hakkı sunulmaktadır. İsteyen gayrimenkul sahipleri kentsel dönüşüm sürecinde eski ve riskli yapı kararı verilmiş yapısını yıkarak, yenisi için gerekli anlaşmaları sağlamalı ve hukuki tedbirleri almalıdırlar. Kendi imkanları veya müteahhit firma ile anlaşarak, kendi arazilerinde inşaat yapma hakkından faydalanabilirler.

Harç ve Vergi İndirimleri: Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, yeni konut alımları için vergi muafiyeti sağlanabilmektedir. Belediyelerce alınan tüm harçlar, İmar Kanunu gibi işlemlerde yatırılan tüm ek ücretler, muafiyet dahilindedir. Ayrıca, kentsel dönüşüme tabi olan konutların sahipleri için yeni tapu kayıtlarında noter ücretleri uygulanmamaktadır.