Piri Reis denizlerde!

Bilkent Kültür Girişimi (BKG), Türk-Osmanlı denizcisi ve kartograf Piri Reis’in haritasına yeni koleksiyonunda tekrardan hayat verdi. www.bkg.com.tr