İleri yaşta hamilelik

Kadınların yaşı ilerledikçe, gebe kalma şansı azalmaktadır. Bunun sebebi ise, belli bir yumurta rezervi ile dünyaya gelinmesidir. Yumurta rezervleri, yaş ilerledikçe azalır ve menopoz döneminde nihayet biter. Ergenlikten itibaren her ay ortalama bir tane yumurtlayan kadının yumurta rezervi yaşla birlikte azalmaktadır. Tabii ki kadının yumurta rezervinin azalmasının tek sebebi yaşlanma değil, bununla birlikte yaşanan rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar, dengesiz beslenme, sigara, alkol gibi zararlı maddelerin kullanımı da kadının yumurta rezervinin hızla azalmasına sebep olur. İşte tüm bu ve benzeri sebeplerle yumurtlama sorunları yaşayan, yumurta rezervi azalan ileri yaştaki kadının doğal yolla gebe kalma ihtimali düşer, gebelik gerçekleşse bile bazı zorluklar yaşanabilir.

Gebelik için ileri yaş hangisidir?

Kadınların üreme için en verimli yaşları 20-30 arasıdır. Özellikle de 35 yaşından sonra gebe kalma şansı azalır. Fakat yardımcı üreme yöntemleri gebe kalmak mümkündür. Bu bağlamda gebelik için 35 yaşın üzerinin ileri yaş olduğunu söylemek mümkündür. 35 yaş gebelik için keskin çizgilerle altı çizilen bir yaş değildir. Örneğin 38 yaşında olan bir kadının doğal yolla gebe kalıp, sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesi ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesi de hiç şaşırtıcı değildir. Ancak bu durum kadının fizyolojik, genetik ve biyolojik durumu ile ilgilidir. Bu sebeple de 35 yaşından sonraki gebelikler, ileri yaş gebeliği olarak genellikle adlandırılabilir.

Yaşın ilerlemesinin gebeliğe olumsuz etkileri nelerdir?

– İleri yaştaki kadınlarda hipertansiyon ve diyabet riski yüksektir

Yaşın ilerlemesi ile kronik temelli hastalıkları olan kişilerin bu rahatsızlıkları her geçen gün artar, ilerleyen yaş da bu artışı tetikler. Özellikle de ailede yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi sorunlar söz konusu ise gebelikte bu hastalıkların ortaya çıkma riski, ilerleyen yaşla beraber artar. Kronik hipertansiyon ve diyabetin 35 yaş üzerindeki gebelerde görülme sıklığı, genç yaştaki gebelere göre ortalama 3 kat daha fazladır. Tüm bunlara ek olarak ileri yaştaki hamilelerde görülen diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıklarının bebek de gelişme geriliğine sebep olduğu da bilinmektedir.

– İleri yaşta gebe kalan kadınların bebeklerinde doğumsal anomali görülme olasılığı daha yüksektir

Genetik sorunların bebekte de meydana gelme riski, ilerleyen yaşla beraber artmaktadır. İleri yaş annelerin bebeklerinde en sık karşılaşılan doğumsal anomali bir kromozom bozukluğu olan Down Sendromudur.

– İleri yaşlarda düşük yapma riski gençlere göre yaklaşık 4 kat fazladır

Düşük yapma riski, yumurtaların kalite ve sayısındaki azalma sebebiyle artmaktadır. Bununla beraber gebelikte düşüğün en önemli sebeplerinden birisi kadında var olan kromozomsal bozukluklardır. Sonuç olarak ileri yaş gebelikleri ile düşük yapma arasında pozitif bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür.

– İleri yaş gebeliklerinde dış gebelik olma ihtimali yüksektir

Anne adayının yaşının ilerlemesi, tüplerdeki hareketliliğin azalmasına yol açar. Bu sürede kadın birçok enfeksiyon ya da tüplerle ilgili cerrahi operasyon geçirmiş olabilmektedir. Bu sebeple de 35 yaşın üzerinde gebe kalanlarda dış gebelik görülme oranının, genç yaştaki hamilelere oranla yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynak: http://www.serkanoral.com/ileri-yasta-hamilelik/