Dask nasıl yapılır? Zorunlu deprem sigortası için gerekli belgeler nelerdir?

Dask nasıl yapılır? sorusu zorunlu olarak yapılan bir deprem sigortasıdır. DASK kendi geleceğinizi garanti altına alırken, olası bir depremde tazmin (zararı ödeme) hizmetlerinin de güvencesidir.

Sosyal bir sorumluluk niteliği de taşıyan DASK başvurusunda, mal beyanının doğruluğu oldukça önemlidir.

DASK NE İŞE YARAR?

Zorunlu deprem sigortası, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, tsunami, infilak ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Teminat kapsamında olanlar ve detaylara “dask.gov.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

DASK NASIL YAPILIR?

Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak isteyen konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes poliçe sahibi olabilir.

DASK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

 • Sigortalının
  • Adı
  • Adresi
  • Telefonu
  • Cep Telefonu
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)
 • Sigortalanacak Binanın:
  • Açık Adresi
  • Tapu Bilgileri
  • İnşa Yılı
  • Yapı Tarzı
  • Toplam Kat Sayısı
  • Hasar Durumu
 • Meskenin (Dairenin):
  • Brüt Yüzölçümü (m2)
  • Kullanım Şekli

DOĞRU BİLGİLERLE DASK

Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK ile ilgili detayları anlattı.

DASK Nedir?

2000 yılında kurulmuş olan DASK, iş ve işlemlerinde 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’na tabi olup Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı önemli bir sosyal işlevi olan, kâr etme amacı bulunmayan bir kamu kurumudur. DASK’ın düzenleme, gözetim ve denetim faaliyetleri Bakanlığın ilişkili kurumu olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülmektedir. DASK, deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar.

DASK kimindir?

Siz sigortalılarındır. Yani içinde bulunduğumuz anda yaşayan Zorunlu Deprem Sigortası sahibi vatandaşlarımızındır. Sizlerin ödediği primlerden oluşan fonları ve bu fonlarla alınan reasürans koruması ile siz sigortalıların deprem sonucu oluşan hasarlarını poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere öder.

Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yaptırılır?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası sisteminin yürütülmesinde sigorta şirketleri, acenteler ve bankalarla iş birliği yapar. Tüm sigorta şirketleri, acenteleri ve banka şubeleri DASK adına Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenler.

Poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?

Sigorta poliçesi, sigorta ettirenin taşınmaza ilişkin beyanına göre yapılır. Olası bir depremde, taşınmaz sahibinin deprem sonrasında tespit edilen hasar bedelini, poliçe sınırları dahilinde tam olarak alabilmesi için, taşınmazın brüt yüzölçümünü, yapı tipini, adresini, hasar durumunu ve binaya ilişkin diğer önemli hususları doğru beyan etmesi gerekmektedir.

Sigorta teminatınız ne kadar olabilir?

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen taşınmazın yapı tarzı için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı taşınmazın brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Bir taşınmazın sigorta bedeli, poliçede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz.

Tarife nedir?

Tarife, poliçelerin ana unsurlarını oluşturan etmenlerdir. Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde 7 risk grubu ve 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 tarife fiyatı bulunur. Teminat tutarınız, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarınız da hesaplanmış olur.

Tarife değiştiğinde ne yapmak gerekir?

Tarife değişikliği sonrasında, herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına, poliçenin yaptırıldığı sigorta şirketi ya da acenteye başvurularak poliçede zeyil işlemi gerçekleştirilmeli ve poliçe teminatı güncel seviyeye yükseltilmedir. Zeyil yapılmaması halinde tarafınıza yapılacak ödeme, bir önceki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Teminatınızın düşük olduğunu düşünüyorsanız ne yapmalısınız?

DASK olarak Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine, sigortalılar tarafından ödenebilir fiyatlarla erişilmesini her zaman ön planda tutarak hareket ediyor ve zorunlu olan kısmı belirli bir seviyede tutuyoruz. Fakat elbette, daha fazla teminat almak isteyen vatandaşlarımız, DASK’ın sorumlu olduğu tutar olan zorunlu sigorta teminatı üzerine sigorta şirketlerinden ihtiyari sigorta yaptırabilirler.

Eviniz için deprem önlemleri ve yapılması gerekenler

Evde deprem önlemleri ve deprem hazırlığı

Ev alırken nelere dikkat edilmeli? Doğru ev seçimi