2022’de herkes elektrik tedarikçisini değiştirebilecek

Son güncelleme:

Resmî Gazete’de yayınlanan kararla birlikte 30 milyon vatandaş, cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilecek. Elektrikle ilgili önemli kararların alındığı bu hafta, önce elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı ardından elektrik tüketiminde kademeli tarife sistemine geçişi sağlayacak kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

Bu hafta elektrik tüketicileri için önemli kararların alındığı bir hafta oldu. Öncelikle elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran, buna ilave olarak ev elektrik tüketiminde kademeli tarife sistemine geçişi sağlayacak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edildi. Aynı gün Resmî Gazete’de yayınlanan kararla 82 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen yaklaşık 30 milyon vatandaşa cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirme hakkı verildi. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, bu hafta alınan kararların tüketicilere olacak etkisini aktardı.

2022’DE TÜKETİCİ, ELEKTRİK TEDARİKÇİSİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçtiğimiz gün Resmî Gazete’de yayınlanan kararı ile birlikte 2022 yılı için elektrik tedarikçisini değiştirebilecek tüketicilerin minimum elektrik tüketim limiti olan serbest tüketici limitini senelik 1100 kWh tüketim olarak belirledi. Karara göre 2022 yılında ayda 82 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketiciler elektrik tedarikçisini değiştirebilecek. Ortalama bir evin elektrik tüketiminin yıllık 1800kWh olduğu göz önünde bulundurulduğunda içinde yaşam olan hemen hemen tüm mekanlar bu limit dahilinde tüketim yapıyor. Kararla birlikte 30 milyon civarında vatandaş elektrik tedarikçisini değiştirerek daha cazip fiyat ve koşullardan elektrik kullanabilecek.

2021 YILINDA TÜKETİCİLER NEDEN ELEKTRİK TEDARİKÇİSİ DEĞİŞTİRMEDİ?

2021 yılında alışılmışın aksine ev elektrik fiyatları olması gerekenden düşük, iş yeri elektrik fiyatları ise olması gerekenden çok daha yüksek seviyelerde tutuldu. Bu durum ilk bakışta evlerde düşük elektrik fiyatı anlamına gelse de gerçekte iş yerine yansıtılan elektrik maliyetleri tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlarında fahiş artışların yaşanmasına neden oldu.

Elektrik maliyetlerinin, ev elektrik fiyatları için belirlenen ulusal tarifenin üzerinde kalması nedeniyle ev tüketicileri için tedarikçi değiştirerek tasarruf etme fırsatı ortaya çıkmadı. Diğer taraftan iş yeri elektrik fiyatlarının ihtiyaçtan çok daha yüksek olması bu abone grubunda tedarikçi değiştiren sayısını artırdı ve iş yerleri sahipleri, elektrik tedarikçilerini değiştirerek yüzde 30-35 seviyelerine kadar daha ucuz elektrik kullanma şansını elde etti.

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİNE GEÇİŞLE, 10 MİLYON VATANDAŞ TEDARİKÇİ DEĞİŞTİRECEK

Elektrik piyasasında devrim gibi bir değişiklik olan kademeli tarife uygulamasını hayata geçirecek kanun geçtiğimiz gün TBMM’de kabul edildi. Bunun ardından EPDK tarafından yapılacak çalışma ile kademeli elektrik tarifesinin koşulları netleşecek.

İlk başta iki ayrı kademe belirlenmesi; ayda 136 TL ve altında elektrik faturası ödeyen vatandaşların alt kademede kalması, bu tutarın üstünde tüketenlerin ise üst kademeye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu şekilde alt segmentte kalan yaklaşık 7 milyon tüketici mevcuttan daha ucuz birim fiyattan elektrik tüketecekken üst segmentteki 30 milyon vatandaşa uygulanacak elektrik fiyatları, tükettikleri elektriğin maliyetine göre belirlenecek.

Mevcutta evlere uygulanan elektrik fiyatının, gerçek elektrik maliyetlerinden yaklaşık yüzde 150 düşük kalması nedeniyle kademeli tarifede üst segment fiyatlarının bu maliyet farkına paralel olarak belirlenmesi ve 1 Ocak’ta tüketici elektrik fiyatlarında çok ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.

Tüm bunlar ilk bakışta tüketicilere yüksek zam olarak yansıyacak gibi görülse de aslında bu uygulama elektrikteki çapraz sübvansiyon uygulamasına, yani iş yerlerinin ev elektrik fiyatlarının maliyet farkını üstlenmesi durumuna son verecek. Elektrik maliyetinin en yüksek olduğu evlere, gerçek maliyetin yansıtılması ve yükün, üretici ve esnafın sırtından alınması; hem tüm mal ve ürünlerin fiyatının düşmesine neden olacak hem de elektrik piyasasında fiyatlandırma daha hakkaniyetli bir yapıya kavuşmuş olacak. Bu uygulama aynı zamanda elektrik piyasasındaki serbest piyasa dinamiklerinin yeniden çalışmasını sağlayarak orta vadede fiyatların düşmesi ile sonuçlanacak. Bu doğrultuda 2022 yılında serbest tüketici sayısının 10 milyona ulaşması bekleniyor.”

Elektrikte kademeli tarife nedir? 2022’de geliyor!