Samsung Motion Sync Elektrikli Süpürge Testi

Yeni ürünleri ev ortamında test etme çalışmamızın merkezinde bu sefer Samsung SC20F70 Motion Sync elektrikli süpürge vardı. Farklı profillere sahip okuyucularımız, süpürme deneyimlerini bizimle paylaştılar. İşte yorumlar…


Temizliği onlara borçluyuz!

Elektrik süpürgesinin hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu, onu kullananlar çok iyi bilir. Günlük yaşa­mımızdaki temizliği büyük ölçüde bu harika aletlere borç­luyuz. İcat edildikleri 1860 yılından bu yana pek çok de­ğişikliğe uğrasalar da temelde elektrikli süpürgeler hala aynı prensiple çalışıyor: Bir enerji kaynağı kullanılarak ya­ratılan vakum etkisi sayesinde kir ve toz, kapalı bir hazne­ye çekiliyor. Vakum için gerekli enerji kaynağı olarak ta­rihte kol gücü hatta akaryakıtın kullanıldığına rastlasak da elektrik, 1907 yılından beri en yaygın kullanılan enerji. 100 yıldan uzun bir süredir hayatımızdaki hijyeni emanet ettiği­miz elektrikli süpürgeler, kuşkusuz son 20 yılda epey gelişti.

Elektrikli süpürge seçmek
Yükselen hayat standartları, kalite çıtasını ve beklentile­ri de yükseltiyor. Piyasada onlarca model elektrikli süpürge var. Dahası hiçbiri ucuz değil ve bu anlamda yatırı­mınızı korumak için en doğru ürünü seç­meniz şart. Bu noktada yeni Samsung elektrikli sü­pürge ile yaptığımız çalışmanın ve so­nuçlarının size yardımcı olacağını düşü­nüyoruz. Çalışma sırasında, farklı profil­lere sahip 3 okuyucumuzdan bu süpürgeleri evlerinde kullanmalarını ve elde ettikleri deneyimi belirli kriterler doğ­rultusunda puanlayarak bize anlat­malarını rica ettik.

Nasıl test ettiler?
Elektrikli süpürge için en önemli konulardan biri do­ğal olarak emiş gücü olduğu için okuyucularımızın toz sensörü destekli emiş gücü performansını değer­lendirmek için verdikleri puan, toplam puana % 30 ağırlıkta etki etti. Ayrıca süpürme sırasında harcanan efor miktarı, süpürme başlıkları, kablo uzunluğu ve sarıcısı, süpürge üzerindeki düğme ve bağlantı nok­talarının işleyişi % 10’luk bir ağırlıkla toplam puan üze­rinde etkili oldu. Süpürme sırasında çıkan ses, devril­meyen tasarım ve genel kalite ise % 10 ağırlıkla he­sapladığımız diğer kriterleri oluşturdu.

ORTAK SONUÇ: ÜST DÜZEY BİR ÜRÜN
Tüm görüşler genel olarak Samsung SC20F70 Motion Sync’ın, üst düzey bir ürün olduğu yönünde birleşiyor. Toz emiş performansında önemli bir role sahip olan toz sensörü ve depo dolu uyarısı okuyucuların oldukça beğenisini kazanmış. Ayrıca ergonomik ve devrilmeyen tasarımı sayesinde süpürme deneyiminin az efor gerektirmesine ek olarak, düğme ve başlıkların işleyişi de beğenilen özellikler arasında yer alıyor.

Okuyucularımızdan Pelin Sinanoğlu, Bilge Can Gürer ve Eda Korkan’ın Samsung SC20F70 Motion Sync ile gerçekleştirdikleri süpürme deneyimlerini ve yorumlarını okumak için aşağıdaki sayfalara tıklayın! ~
PELİN SİNANOĞLU – 96 PUAN
İstanbul/ Muhasebe uzmanı/ 40 yaşında/ Evli / Eşi, 5 yaşında kızı ve köpeği ile birlikte yaşıyor

“KÖPEĞİMİN TÜYLERİNİ HEMEN TOPLADI”
“Ürün genel olarak üst düzey bir cihaz olduğunu hissettiriyor. Özellikle evinde kedi ve köpek besleyen ve tüylerle mücadele etmek zorunda kalan biri olarak, ihtiyaçlarımı karşıladığını rahatlıkla söyleyebilirim.”


“Evinde 10 yıldır köpek besleyen ve 5 yaşında çocuk sahibi biri olarak, çok sayıda farklı süpürge kullandım. Açıkçası Samsung’un Motion Sync modeli, şu ana kadar kullandıkla­rım arasında, en iyi performansı su­nan süpürge oldu. Emiş gücü ve toz sensörü, temizlik konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Kontrol düğmeleri­nin kol üzerinde olması; kola monte edilmiş küçük başlıklar, farklı zemin­ler için kullanılabilen çeşitli başlıklar, bizim gibi bir ailenin tüm gereksinim­lerini sağlıyor. Süpürgenin bir diğer artı ve güzel yönü ise, manevra ka­biliyeti ve devrilmemesi. Halı üzerin­de bile, süpürgeyi hareket ettirmek son derece kolay.

Emiş gücü göz önüne alındığında, süpürgenin çıkarttığı ses seviyesi nor­mal. Daha düşük emiş gücüne sahip süpürgelerin pek çoğundan daha az gürültülü olduğunu bile söylemek mümkün. Tek bir nokta var; toz sen­sörü her ne kadar çok kullanışlı da olsa, doğrudan temizleme başlığı­nın üzerine monte edilmesi, etrafa çarpmamak için özel bir çaba gös­terilmesini gerektiriyor. Standart sü­pürgelerden daha uzun olan ve pek çok kullanıcı için yeterli olacak kab­lo uzunluğu ise, bizimki gibi oldukça büyük salonlarda ve merdivenli ev­lerde yetersiz kalabilir. Sonuç olarak evinde kedi, köpek besleyen her aile ya da bireyin, Samsung Motion Sync’ten beklediği verimi alacağını düşünüyorum.”

Power Turbo başlık evde evcil hayvanı olanlar için çok ideal

Standart süpürgelerden daha uzun olan kablo priz değiştirmeden tüm evi süpürüyor

Toz olmadığında sensör yeşil yanıyor

~ BİLGE CANGÜRER- 90 PUAN
İstanbul/ Mekatronikmühendisi/ 32 yaşında/ Bekar/ Yalnız yaşıyor

“SESSİZ,ERGONOMİK VE EMİŞ GÜCÜ YÜKSEK”
“Kullanıcıya hangi bölgeden daha yavaş geçmesigerektiğini bildiren bir uyarı veren toz sensörü ile üzerinden geçtiğinizbölgelerin tamamen tozdan arınmış olduğu bilgisine de sahip oluyorsunuz.”


“Tozsensörü bir elektrikli süpürge için gerçekten çok işlevsel ve kullanışlı birözellik. Pratik uygulamada ve fikir olarak tam puanı hak ediyor.

Taş,parke gibi düz zeminlerde süpür­me işlemi çok başarılı. Halı veya kilim gibidokularda yüksek emiş gücü, te­mizlik işlemini biraz güçleştiriyor. Bu sebepleen düşük devirde çalıştır­mak gerekiyor.

Teleskopikboru kişiye ve duruma özel kullanımını mükemmel kıldığı gibi kul­lanımı energonomik hale getiriyor. Aynı teleskopik özelliğin birleştirme aksesuarlarındada olması oluk aracı ve toz fırçasının zemin seviyesinde de ergonomikkullanımına yardımcı ola­bilir diye düşünüyorum. Standart fır­ça ucunun zeminkenarlarında ye­tersiz kalması ise bu aksesuarların kullanımını artırdığındanbu detay hissedilen ama mükemmel temizli­ğe engel teşkil etmeyen bir eksiklik.
Bunlarınyanı sıra makine gövde ta­sarımı ani dönüşler ve manevra ye­teneğiniarttırdığından temizlik sıra­sındaki ilerlemeniz hızlanıyor ve işi­nizi çokdaha az eforla bitirebiliyor­sunuz. Test etmem için gönderilen başlıklar: İkiadımlı fırça, power tur­bo plus fırça ve parke ustası idi. Baş­lıklar genelolarak kolay takılıp kolay çıkartılıyor, yeterli serbestlik derece­lerine sahipve tüm ev içi zeminde kullanımları başarılı. Süpürge fırça­larının gövdeyesabitlenebilmesi ve kendi başına durabilmesi büyük ko­laylık sağlıyor.

Kablouzunluğu bana göre son de­rece başarılı. Orta büyüklükte kare planlı bir evineredeyse hiç priz de­ğiştirmeden temizleyebiliyorsunuz. Kablo sarma sistemikablonun uzun­luğuna ve ters açılardan gelen kab­lolara rağmen mükemmelçalışıyor.

Süpürge tutacağıüzerinden kont­rol sizi metrelerce geri gidip maki­ne üzerinden açma/kapamaişle­mi yapmaktan kurtarıyor. Bunun ya­nında kazara makineye kaçmama­sı gerekenbir nesneyi biraz geç de olsa fark ettiğiniz anda size hemen o anda makineyidurdurma şansı­nı veriyor. Modern görsel tasarımı ise ilk görüşte kullanıcıyıetkilemeyi başarıyor. Toz deposu size şeffaflığı sayesinde atık kontrolükonusunda yardımcı oluyor.”

Sap istendiği gibi uzatıpkısaltılabiliyor

Saptaki entegre başlıklarsüpürme esnasında vakitten tasarruf etmenizi sağlıyor

~
EDAKORKAN – 100 PUAN
İstanbul/ Temizlikşirketi yetkilisi / 25 yaşında/ Bekar/ Ailesiyle beraber yaşıyor

“SENSÖRİLE TOZLARA KARŞI UYARIYOR”
“Halı ve zemin üzerindekitoz miktarını görmek ve daha sağlıklı bir temizlik yaptığımı bilmek harika!”

“Temizliksektöründe yaklaşık olarak 7 yıldır hizmet vermekteyim. Temiz­likte benim için detayçok önemli­dir. Bu güne kadar kullanmış oldu­ğum elektrik süpürgeleriiçerisinde Samsung’un bu modelinin en iyi ol­duğunu söyleyebilirim.

Zamankaybı yaşatmadan toz sen­sörü ve emiş gücü sayesinde daha sağlıklı ve hijyeniktemizlik yapabili­yorum. Aparatların üzerinde bulun­ması ve 180 derecelik biraçı ile te­mizliğin yapılabilmesi hem kullanım kolaylığı hem zaman kaybı olma­danve fazla efor sarf etmeden ra­hat bir kullanım sağlıyor.

Kolayaparat kullanımı açısından çok fazla zaman harcamadan ra­hatlıkla evimitemizleyebiliyorum. Çok kısa zamanda evimin hijyenini sağlamak beni çok mutluetti. Kul­landığım ilk gün itibariyle emiş gücü, kullanım kolaylığı,aparatların pratikliği ve ürünün sağlamlığından çok mem­nun kaldım. Üsteliksüpürge tam güç­le çalıştırıldığı konumdayken bile ol­dukça sessiz!

Susuz ve toz torbasızolması, çalıştırıl­dığında dışarıya toz üflemeyen ve te­mizliği açısından çokrahat ve aparat­larının yıkanabilir olması ise çok pra­tik. Çalışan/çalışmayanher kadının Samsung’un elektrikli süpürgesi ile tanışması gerektiğinidüşünüyorum. Bu ürünle tanışma fırsatı verdiğiniz için te­şekkürederim.”

Çöp kovası rahatlıkla takılıp çıkarılabiliyor,tek hamlede çöpü boşaltmanızı sağlıyor