Mutfakta ışık seçimi

Mutfaklarda her aktivite için uygun aydınlatmanın seçilmesi son derece önemlidir. Aydınlatmanın doğru planlanması, hem mekanın kullanımını kolaylaştırır, hem de ekstra aydınlatma maliyetlerini ortadan kaldırır.

Aydınlatma ile ilgili karar vermeden önce mutfağı hangi amaçlarla ve nasıl kullanacağınızı belirlemelisiniz. Gün ışığından ne kadar faydalanıldığı, pencere sayısı ve yerleri önemli noktalar. Mutfakta kullanılan malzemelerin renk ve dokuları da mekandaki ışığın etkisini değiştirir. Açık renkler ışığı yansıtırken, koyu renkler absorbe eder.

Aktivite alanlarının aydınlatılması
Yıkama, hazırlama ve pişirme alanlarında gerekli olan aydınlık düzeyi aynıdır. Bu alanlarda ışık kaynağı her zaman mekanı kullanan kişinin önünden gelecek şekilde konumlandırılmalı ve çalışma tezgahına hiçbir zaman gölge düşmemelidir.

Aydınlatma elemanları birden fazla sayıda kullanılacaksa birbirleri arasındaki mesafe mutfağı kullanan kişinin en rahat biçimde çalışmasına imkan verecek şekilde olmalıdır. Söz konusu aktivite alanlarının aydınlatılmasında şerit biçiminde floresan kullanılabilir. Floresan aydınlatma elemanı üst dolapların veya rafların alt kısmına, ön yüze yakın bir şekilde monte edilebilir.

Yıkama, hazırlama ve pişirme alanlarının aydınlatılmasında düşük voltajlı halojen lambalar kullanılabilir. Halojen lambalar dolap altlarına gömülecek kadar ince olduklarından daha estetik dururlar. Aydınlatma elemanlarının gömme veya yarı gömme olması daha az kirlenmesini ve yağlanmasını sağlar. Mutfaktaki depolama alanlarının aydınlatılmasında dolap içlerine yerleştirilecek aydınlatma elemanları sadece dolap kapakları açıldığında  otomatik olarak yanacak biçimde ayarlanmalıdır.

Bunlara dikkat!
– Tezgah aydılnatmasında, ışık kaynaklarının ve ışık kaynağından çıkan dolaysız ışıkların göze gelmesi önlenmeli. Dolap kapaklarının ışık kaynaklarını maskelemeyecek kadar
uzun yapılması ile bu sağlanabilir.
– Mutfak dolapları tavana kadar yükselmiyorsa ve dolap ile tavan arasında 30-40 cm varsa, dolap üzerine yerleştirilecek lambalarla genel aydınlatma da sağlanmış olur. Ancak mutfak tavanının mat beyaz renkte olması, sürekli olarak temiz tutulması ve lambaların da belirli sürelerde temizlenmesi gerekir.

– Genel aydınlatmada kullanılacak lambalar, yaygın ışık veren, yumuşak, saydam gövdeli ve büyük boyutlu olmalıdır. Böylece tezgah önünde çalışan kişinin kendi gölgesinin tezgah üstüne düşmesi önlenmiş olur.

– İyi gündüz ışığı alan mutfaklarda pencere üzerine yerleştirilen lambalar, havanın kararması ile birlikte gün ışığına yardımcı olarak kullanılabilirler.

Fotoğraflar: BHG