çardak-nasıl-yapılır

Çardak nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve yapılışı

Son güncelleme:

Çardak nasıl yapılır? Çardaklar, hafif gölgeli mekanlar olup, peyzajda dikey bir odak noktası oluşturan eklerdir. Gölgenin artırılması için çardak, ağa benzer dış mekanda kullanılmaya uygun bir branda veya sarmaşıkla örtülebilir.

ÇARDAK NASIL YAPILIR?

çardak nasıl yapılır

GEREKLİ MALZEMELER

Kazık, ipler, hizalama aracı, dikme çukuru açıcı, bıçkı, boya fırçası, tahta vida kelepçesi, beton karışımı, çakıl, tahta korucu, dikme, bağ kiriş, galvanizli çiviler, mertek, galvanizli döşeme vidası, 7,5 tirfon, mertek gergisi.

Temel ayakları için çukur kazılması: 1. Dikmelerin konumlarını aralarında 1,5 m bırakılarak kazık ve iplerle belirleyin. 2. Gereken derinlikte dikme deliklerini kazın. 3. Tüm delikleri 15 cm çakıl ile doldurun.

Dikmelerin yerleştirilmesi: 1. Dikmeleri delikleri yerleştirin. Dik bir durumda sabitlenmeleri için dikmelere destek levhalarını çakın. 2. Zemine merteklerin temellerine birebir yaslanan kazıklar çakın. Kazıklardan merteklere galvanize döşeme vidalarını geçirin. 3. Dikmeleri ankrajlamak için bir paket kuru beton karıştırın. 24 saat kurumaya bırakın.

İlk bağ kirişin yerleştirilmesi: 1. Gerekli tüm keresteyi ölçün ve kesin. Bağ kirişlerin her birinin köşesine, merteklerin alt köşelerine, çapraz bağların alt köşelerine çentikler atın. 2. Bir çift dikmenin dış yüzüne bir bağ kirişi yaslayın. Kirişi her iki yandan dikmelerden 30,5 cm çıkma yapacak şekilde konumlandırın. 3. Kirişi düzleştirin ve ahşap vida kelepçeleriyle tutturun.

İkinci bağ kirişin yerleştirilmesi: 1. Karşı dikme çiftini yerleştirilmiş bağ kiriş hizasında işaretleyin. 2. Kalan bağ kirişi ilki gibi uygulayarak tutturun. Merteklerin tutturulması: Mertekleri bağ kirişlerin tepesine, mertek gergileri ve galvanize çiviler kullanarak tutturun.

Çapraz bağların yerleştirilmesi: 1. Merteklerin üstüne çapraz bağ yerleştirin. Çağraz bağı galvanize vidalarla tutturun. 2. Ahşap koruyucu uygulayın.

Gazebo ile pergola farkı nedir? İşte kısaca iki çardak modelinin farkı