10 hataya dikkat!

Çocuğunuzla beraber yapabileceğiniz kısa ama eğlenceli bir teste en dersiniz? Bu odada 10 hata var, acaba neredeler?

CEVAPLAR
1. Üzerinde futbol yazan posterdeki sporcu aslında basketbol oynuyor.
2. Sakız makinesinin içinde bir tenis topu var.
3. Saatin üzerindeki rakamlar karışık yerleştirilmiş.
4. Akvaryumun içinde bir kuş var.
5. Merdivenin basamaklarından bir tanesi muzdan yapılmış.
6. Ranzanın ayakları gerçek ayak.
7. Penceredeki sincap tırnaklarına oje sürüyor.
8. Dışarısı hem gece hem gündüz.
9. Abajur başlığı aslında bir çocuk şortu.
10. Halının üzerinde bir penguen zemini kazıyor.

HAZIRLAYAN İLKE YILMAZ İLLUSTRASYON MURAT ÖZKAN